phongkhamgalant

Member for

7 months

Details:

Name
Phòng Khám Đa Khoa Galant
Phòng Khám Đa Khoa Galant
Job Title
Phòng Khám Đa Khoa Galant

Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.
Website: https://g3vn.com/
SĐT: 090 620 09 02
Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA
#phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong

http://www.rohitab.com/discuss/user/604620-phongkhamgalant/

https://artmight.com/user/profile/686277

http://hawkee.com/profile/1931806/

https://blogfreely.net/phongkhamgalant/phong-kham-da-khoa-galant

http://community.getvideostream.com/user/phongkhamgalant

https://www.metooo.io/u/pkdakhoagalant

https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/98575/

https://postheaven.net/phongkhamgalant/phong-kham-da-khoa-galant

https://www.hebergementweb.org/members/phongkhamgalant.283098/